Podmínky a pravidla

Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu www.inparfemy.sk  je spoločnosť Peki trade, s.r.o., právne sídlo spoločnosti je:

Peki trade, s.r.o.,
Nová 30,
053 01 Harichovce

Mobil: 0911 886 446

IČO: 45 961 166, SK DIČ: SK 202 315 5959


Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I., oddiel Sro, vložka číslo 26797/V. Spoločnosť Peki trade, s.r.o. . Ceny uvádzané pri tovare na www.inparfemy.sk sú konečné ceny a DPH platiace pre koncového zákazníka.

Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami www.inparfemy.sk  zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník, v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení a zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v platnom znení. V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami notino.sk zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, v platnom znení.


A. Objednávka a uzavretie kúpnej zmluvy

Všetky objednávky podané prostredníctvom internetovej predajne www.inparfemy.sk sú záväzné. Podaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a tiež aj s reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí.

Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva vzniká v okamihu prevzatia objednaného tovaru kupujúcim.

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých formulárom predpísaných údajov a náležitostí.

Miestom dodania tovaru je adresa uvedená kupujúcim v objednávkovom formulári.

Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho pod podmienkou zaplatenia kúpnej ceny, jeho prevzatím.

Prijatie a odoslanie objednávky je kupujúcemu potvrdené informatívnym e-mailom na uvedený e-mail počas objednávkového procesu.

Objednaný tovar doručujeme prostredníctvom  Express kuriéra Slovenskej pošty, popripade zasielkovou službou zasielkovna.sk. Objednávky expedujeme najneskôr do 2 pracovných dní od doručenia platnej objednávky. Tovar bude doručený na adresu alebo odberné miesto, ktorú uvediete v objednávkovom formulári.

B. Ceny a zľavy

Všetky ceny (aj akčné) platia do odvolania alebo do vypredania zásob. Zľavy tovaru v akcii, akčné ponuky a prípadné osobitné zľavy nemôžu byť kombinované a sčítané.

Všetky obrázky zobrazené pri produktoch sú informatívne a ilustračné.

C. Poštové a balné

Poštovné je realizované nasledujúci spôsobmi:

I. Odosielanie objednávok pre SLOVENSKÚ REPUBLIKU :

1. Dodanie na adresu kuriérom 123 kurier - 3,50 € s DPH - odošleme Vám email - odkaz na balík v deň odoslania zásielky, v deň doručenia Vám bude zaslaný kontakt na kuriéra prostredníctvom SMS

2. Služba Zasielkovna.sk – 2.90 € s DPH - kupujúcemu je v deň vyexpedovania objednávky odoslaná SMS správa  a e-mailové avízo  o doručení dovaru v deň vyexpedovania objednávky. SMS  správa a e-mailové avízo o možnom čase  vyzdvihnutia vašej zásielky na pobočke Zasielkovne vo vašom meste.  Pobočky zásielkovne nájdete na odkaze:  http://www.zasielkovna.sk/kde-nas-najdeteII. Odosielanie objednávok pre ČESKÚ REPUBLIKU : - aktuálne pozastavené

1. Služba Zasielkovňa.cz – kupujúcemu je v deň vyexpedovania objednávky odoslaná SMS správa  a e-mailové avízo  o doručení dovaru v deň vyexpedovania objednávky. SMS  správa a e-mailové avízo o možnom čase  vyzdvihnutia vašej zásielky na pobočke Zasielkovne vo vašom meste.  Pobočky zásielkovne nájdete na odkaze:  http://www.zasielkovna.sk/kde-nas-najdete

Dodanie zásielky  pri tejto službe je možné  predĺžiť aj na cca 5 dní.

Poplatky za dodanie dovaru prostredníctvom služby Zasielkovna.sk závisia od hodnoty objednávky nasledovne:

Hodnota objednávky

Výška poplatku

do 100,00 €

3,25 €

nad 100,01 €

3,25 €

 

 

2. Česká pošta : zásielky s dodaním Českou Poštou  je prevádzkovaná službou zasielkovňa.cz, ktorá zabezpečí po presune balíky do Českej Republiky odovzdanie Českej Pošte, ktorou Vám bude zasielka doručená priamo na Vami uvedenú adresu.

Poštovný poplatok za objednané produkty je závislý  od konečnej sumy objednávky nasledovne:

Hodnota objednávky

Výška poštovného poplatku

do 25 €

4,80 €

nad 25,01 € do 50,00 €

4,70 €

nad 50,01 € do 75,00 €

4,60 €

nad 75,01 € do 111,00 €

4,50 €

nad 111,01 €

4,40 €

 

 D. Spôsoby platby

Objednaný tovar je možné platiť nasledujúcimi spôsobmi:

1. bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho 

Banka: FIO a.s.

IBAN / SWIFT: SK2583300000002201056034 / FIOZSKBAXXX


Variabilný symbol: číslo objednávky

Pri zvolení tohto spôsobu platby je pri uhrádzaní nutné uviesť variabilný a konštantný symbol platby, ktorý bude súčasťou e-mailu potvrdzujúceho vašu objednávku. Potvrdzujúci e-mail bude zaslaný  na vami zadanú e-mailovú adresu okamžite po potvrdení objednávky.

2. dobierkou– platba je zrealizovaná u  prepravu tovaru pri jeho preberaní. Poplatok za túto službu je 1,30 €

3. online prostredníctvom služby PayPal

4. Okamžitou online platobnou službou Comgate

 • platba online bankovým prevodom priamo cez Internet banking zákazníka
 • platba online kreditnou alebo debetnou kartou

 

Súčasťou každej dodávky je faktúra, ktorá je zárovenň aj daňový doklad. Prevádzkovateľ stránky si vyhradzuje právo na zmenu cien. Pokiaľ však máte tovar objednaný platí cena, za ktorú ste tovar objednávali bez ohľadu na zmeny cien.

Faktúra je automaticky zasielaná po vytvorení objednávky ihneď na email zákazníka. Súčasťou elektronicky zasielanej faktúry je aj odkaz na možnosť platby online prevodom a kartou.


E. Reklamácie a záruka tovaruReklamácie budú vyriešené v súlade s reklamačným poriadkom internetovej predajne www.inparfemy.sk a právnym poriadkom platným v Slovenskej republiky.

Tovar je možné reklamovať u predávajúceho podľa podmienok reklamačného poriadku.

Tovar na reklamáciu posielajte v pôvodnom obale. Záruka začína platiť dňom prevzatia výrobku kupujúcim. Na tovar je poskytovaná záruka 24 mesiacov. Predajca zodpovedá za všetky chyby výrobku, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim alebo ktoré sa objavia v priebehu záručnej doby. Nevzťahuje sa na chyby spôsobené neopatrným zaobchádzaním alebo mechanickým poškodením.

Reklamačné podmienky: Záruku poskytujeme na tovar v rozsahu ustanovení všeobecne platných predpisov.

Ak kupujúci zistí po prevzatí tovaru, že tovar má vady, je povinný túto skutočnosť bez zbytočného odkladu oznámiť predávajúcemu.

Pri podaní reklamácie je nutné predložiť:
- kópiu predajného dokladu (faktúry)
- vyplnený reklamačný protokol - REKLAMAČNÝ PROTOKOL

Predávajúci rozhodne o reklamácii najneskôr do 30 dní od podania reklamácie a vyrozumie o tom kupujúceho zaslaním e-mailu, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú inak.

Ako oprávnenú nemožno uznať reklamáciu tovaru, ktorého vady vznikli:

- neodborným použitím
- mechanickým poškodením alebo opotrebením
- živelnými pohromami
- inými vonkajšími vplyvmi.

V prípade, že reklamácia bude uznaná ako oprávnená, zaistí predávajúci bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30-tich dní odo dňa uplatnenia reklamácie výmenu tovaru, prípadne vrátenie peňazí.

Adresa pre reklamácie:

Peki trade, s.r.o.,
Nová 30,
053 01 Harichovce

Mobil: 0911886446


obchod@inparfemy.skF. Kvalita a množstvo

Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že predávaný tovar je pri prevzatí kupujúcim v zhode s kúpnou zmluvou, najmä, že je bez chýb.

Zhodou s kúpnou zmluvou sa rozumie, že tovar má požadované vlastnosti, ktoré predávajúci popisuje, uvádza v reklame, ktoré sú obvyklé u dodávaného tovaru a zodpovedajú požiadavkám právnych predpisov.

V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou, má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu tovar uviedol do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve a to podľa požiadaviek kupujúceho, buď výmenou tovaru alebo jeho opravou. Ak nie je takýto postup možný môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny tovaru alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím tovaru o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil.


G. Prevzatie tovaruKupujúci, ktorý nie je spotrebiteľ, má povinnosť objednaný tovar prijať a prekontrolovať neporušenosť obalu a či zásielka nevykazuje zjavné znaky poškodenia. V prípade zistenia poškodenia je potrebné spísať zápis s doručovateľom. Ak zistí kupujúci poškodenie či iné nezrovnalosti až po prevzatí zásielky, je povinný bezodkladne kontaktovať predávajúceho.

Ak je kupujúcim spotrebiteľ, odporúčame tiež vyššie uvedený postup dodržať, predíde tým prípadným komplikáciám. Pokiaľ však kupujúci - spotrebiteľ uvedený postup nedodrží, nie je nijako dotknuté jeho právo uplatniť reklamáciu.H. Odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie tovaru)1. Kupujúci, ktorý uzavrel kúpnu zmluvu mimo svoju podnikateľskú činnosť ako spotrebiteľ, má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.

2. Pokiaľ je kúpna zmluva uzatvorená na diaľku (prostredníctvom internetového obchodu) alebo mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, a zároveň ak predávajúci včas a riadne poskytol kupujúcemu informácie o práve odstúpiť od kúpnej zmluvy, podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy vrátane formulára na odstúpenie od kúpnej zmluvy (v súlade s ustanovením § 3 ods. 1 písm. h) zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku) a za súčasného splnenia zákonom vyžadovaných skutočností, má kupujúci podľa zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku právo bez uvedenia dôvodu a bez akejkoľvek sankcie odstúpiť od kúpnej zmluvy.

3. Lehota na odstúpenie od zmluvy je 14 dní

 • okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný, ak je predmetom kúpnej zmluvy objednaný tovar, ktorý sa dodáva oddelene
 • okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu, ak je predmetom kúpnej zmluvy niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí,
 • okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru, ak je predmetom kúpnej zmluvy tovar, ktorý je dodávaný počas vymedzeného obdobia.

4. Kupujúci berie na vedomie, že v súlade s ustanovením § 7 ods. 6 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku nemôže okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy:

 • poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
 • predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
 • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
 • predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
 • predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
 • predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
 • predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,
 • vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,
 • predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softwéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
 • predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,
 • poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,
 • poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

5. Pre dodržanie lehoty na odstúpenie od kúpnej zmluvy musí kupujúci odoslať akékoľvek jednoznačné vyhlásenie vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od kúpnej zmluvy a to v stanovenej lehote podľa ods. 3 článku VI týchto obchodných podmienok.

6. Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využiť vzorový formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy poskytovaný predávajúcim. Odstúpenie od kúpnej zmluvy zašle kupujúci na emailovú alebo doručovaciu adresu predávajúceho uvedenú v týchto obchodných podmienkach. Predávajúci potvrdí kupujúcemu bezodkladne prijatie formulára. 

7. Kupujúci, ktorý odstúpil od kúpnej zmluvy, je povinný vrátiť predávajúcemu tovar do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy predávajúcemu. Kupujúci nesie náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, a to aj v tom prípade, keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu poštou.

8. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, vráti mu predávajúci bezodkladne, najneskôr však do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy, všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho prijal, a to rovnakým spôsobom. Predávajúci vráti kupujúcemu prijaté peňažné prostriedky iným spôsobom len vtedy, ak s tým kupujúci súhlasí a ak mu tým nevzniknú ďalšie náklady.

9. Ak kupujúci zvolil iný, než najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý predávajúci ponúka, vráti predávajúci kupujúcemu náklady na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru.

10. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, nie je predávajúci povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar odovzdá alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

11. Tovar musí vrátiť kupujúci predávajúcemu nepoškodenýneopotrebovaný a neznečistený a ak je to možné, v pôvodnom obale. Nárok na náhradu škody vzniknuté na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

12. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo keď výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru prerušil výrobu alebo dovoz tovaru. Predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho prostredníctvo emailovej adresy uvedenej v objednávke a vráti v lehote 14 dní od oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho na základe zmluvy prijal, a to rovnakým spôsobom, prípadne spôsobom určeným kupujúcim. 

13. Odstúpením od zmluvy pred odoslaním zásielky zákazník an seba preberá zodpovednosť za úhradu poplatkou pri online platbách Comgate a Besteron podľa aktuálneho cenníka poskytovateľov služieb.


I. Iné informácie

Zobrazené obrázky produktov na www.inparfemy.sk sú len informatívne. Nevieme garantovať dodanie produktu presne podľa  priloženého zobrazenia produktu, poprípade jeho zloženia produktu sady. Smerodajná položka pre produkt je jeho názov, veľkosť, zloženie sady, názov odtieňa, SPF, vodeodolnosť.

 

J. Odosielanie objednávok - dostupnosť tovaru

1. skladom, resp.skladom odosielame ihneď - objednávky su odoslané v pracovný deň vytvorenia objednávky, resp.nasledujúci pracovný deň. Záleží od času zberu kurierskou službou.

2. 2-4 pracovné dni - tovar je na našom externom sklade, odoslaní bude v priebehu dvoch pracovných dní. Pri objednávkach po uzatvorení dennej uzavierky sa ako prvý deň ráta nasledujúci pracovný deň.


K. Neprevzaté zásielky, zrušenie objednávky po odoslani

Neprevzatím zásielky, zrušením objednávky po odoslani zo skladu pri splnení dodacích podmienok, t.z. odoslané v čase deklarovanom pri vytvorení objednávky, sa účtuje zákazníkovi poplatok 3,50 eur s DPH. Poplatok bude vystavený vystavenou fakurou, zákazník sa zaväzuje uhradiť tento poplatok.

V prípade vyžíadania opakovaného odoslania neprevzatej zásielky je spoplatnené sumou 3,00 eur s DPH, zásielka bude opakovane odoslaná až po úhrade tohot poplatku.

L. Záverečné ustanovenia


Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetových stránkach predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky kupujúcemu.

Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad prijíma všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky.

V prípade zmeny obchodných podmienok získate pôvodné obchodné podmienky platné v dobe uzavretia kúpnej zmluvy žiadosťou zaslanou na obchod@inparfemy.sk.

Kontrolný orgán -  spotrebiteľ môžete obrátiť na orgán alternatívneho riešenia sporov, ktorým je v Slovenskej republike SOI, http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi. Spor je možné riešiť aj on-line.

 

 

Zmena obchodných podmineok 28-04-2022